WEBINAR część 1

 • Nagrania wywiadu lekarskiego – analiza
  przypadków.

 • Anatomia, fizjologia i patofizjologia układu
  przedsionkowego.

 • Badanie kliniczne układu przedsionkowego.

WEBINAR część 2

 • Diagnostyka i leczenie obwodowych zaburzeń przedsionkowych.

 • Manewry związane z leczeniem BPPV – manewr Semont Plus.

WEBINAR część 3

 • Diagnostyka i leczenie obwodowych zaburzeń przedsionkowych.

 • Manewry związane z leczeniem BPPV – manewr Semont Plus.