Vertigo Profil

2019

Anatomia układu przedsionkowego

Prawidłowe działanie układu przedsionkowego warunkuje utrzymanie prawidłowej postawy ciała i zachowanie równowagi. Układ ten koordynuje także ruchy głowy i gałek ocznych, współdziałając z móżdżkiem i układem wzrokowym. Znajduje się on w obrębie szeroko pojętego ucha wewnętrznego, a w jego skład wchodzą: przedsionek, kanały półkoliste, ślimak, przewód słuchowy wewnętrzny.