Vertigo Profil

2019

Farmakoterapia zawrotów głowy – jak racjonalnie dokonywać jej wyboru? Pharmacotherapy of dizziness – how to make a rational choice?

Zawroty głowy są przyczyną 1,5% hospitalizacji. Część z nich indukowana jest przez leki bądź niekorzystne interakcje, jakie mogą zachodzić podczas polifarmakoterapii. W pracy zebrano informacje na temat mechanizmu działania i potencjalnych interakcji leków najczęściej wykorzystywanych w terapii zawrotów głowy.