Vertigo Profil

2020

Infekcyjne przyczyny zawrotów głowy/ Infectious causes of vertigo/dizziness

Zawroty głowy są jedną z najczęstszych skarg zgłaszanych przez pacjentów. Nie są chorobą samą w sobie, lecz objawem wielu chorób o różnej etiologii , w tym infekcyjnej. Zawroty głowy mogą być powikłaniem infekcji ucha wewnętrznego, zarówno specyficznych, jak i niespecyficznych, a także zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych przebiegającego z zajęciem błędnika.