Vertigo Profil

2020

Łagodne napadowe położeniowe zawroty głowy – aspekty historyczne/ Benign paroxysmal positional vertigo – historical aspects

Łagodne napadowe położeniowe zawroty głowy (BPPV, benign paroxysmal positional vertigo) są najczęstszymi zawrotami głowy pochodzenia obwodowego. Historia badań nad BPPV pokazuje, jak wyjaśnienie patofizjologii schorzenia doprowadziło do opracowania skutecznych metod terapii fizykalnej.