Vertigo Profil

2019

Muzykoterapia w rehabilitacji zaburzeń chodu i równowagi – część 1 Music therapy in the rehabilitation of gait and balance disorders – part 1

Muzykoterapia jest cenną interwencją wykorzystującą muzykę lub jej elementy, wspomagającą rehabilitację, a szczególnie rehabilitację neurologiczną. Autorzy przedstawiają w pracy rolę muzykoterapii u pacjentów z zaburzeniami chodu i równowagi, szczególnie po przebytym udarze mózgu, oraz u chorych na chorobę Parkinsona.