Vertigo Profil

2020

Naczyniak jamisty móżdżku naśladujący łagodne napadowe zawroty głowy pochodzące z kanału tylnego – przypadek ośrodkowego oczopląsu położeniowego

W artykule przedstawiono rzadki przypadek ośrodkowego oczopląsu położeniowego naśladującego wariant tylny łagodnych napadowych położeniowych zawrotów głowy, który był związany z obecno ścią naczyniaka jamistego położon ego w przyśrodkowej części prawej półkuli móżdżku.