Vertigo Profil

2020

Nowe podejście do pacjentów z zawrotami głowy – zapytaj o czas i czynniki wywołujące objawy – część I/ A novel approach to the dizzy patient – ask for time and triggers – part I

Zawroty głowy od lat stanowią wyzwanie dla lekarzy Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych. Pacjenci skarżą się na nie bardzo często i mogą mieć one wiele przyczyn. Najtrudniejszym zadaniem stojącym przed lekarzem jest odróżnienie pacjentów z chorobą o łagodnej przyczynie od tych, których objawy mogą sugerować udar mózgu. Statystyki nie są optymistyczne: z jednej strony nie rozpoznajemy najczęstszej przyczyny zawrotów – łagodnych położeniowych zawrotów głowy, z drugiej wiele udarów manifestujących się zespołem przedsionkowym pozostaje nierozpoznanych, a co za tym idzie – nieleczonych, co pociąga za sobą poważne konsekwencje kliniczne. W sytuacjach nagłych, w warunkach SOR kluczowe jest przeprowadzenie właściwej (i szybkiej) diagnostyki różnicowej, która da możliwość stwierdzenia, czy mamy do czynienia z chorobą poważną (udar z tylnego kręgu), wymagającą natychmiastowego leczenia, czy z przyczyną łagodną, która nie zagraża choremu.