Vertigo Profil

2020

Problemy diagnostyczne zawrotów głowy na przykładzie młodego mężczyzny z wieloprzyczynowymi zaburzeniami otoneurologicznymi / Diagnostic problems of vertigo on the example of a young man with multiple cause otoneurological disorders

W pracy opisano złożoną etiopatogenezę zawrotów głowy na przykładzie młodego mężczyzny z łagodnymi napadowymi położeniowymi zawrotami głowy, migreną, dyskopatią szyjną i guzem przewodu słuchowego wewnętrznego. Przedstawiono kolejne etapy trudnego procesu diagnostycznego z uwzględnieniem chorób współistniejących.