Vertigo Profil

2019

Przegląd piśmiennictwa

Z wiekiem może następować systematyczne pogorszenie różnych funkcji sensorycznych, w tym układu przedsionkowego. Pojęcia takie jak presbiacusis czy presbianopsia już dość dawno temu zostały precyzyjnie zdefiniowane. Dotychczas brak było jednak kryteriów diagnostycznych dla związanej z wiekiem utraty czynności układu przedsionkowego. Lukę tę wypełniają opracowane niedawno przez komitet klasyfikacyjny Towarzystwa Barany’ego kryteria diagnostyczne prezbiwestybulopatii (PVP).