Vertigo Profil

2019

Rzadkie przypadki guzów kąta mostowo - móżdżkowego

Guzy kąta mostowo-móżdżkowego (CPA, cerebellopontine angle) mają charakterystyczną symptomatologię, która jest wynikiem ucisku na okoliczne struktury naczyniowo-nerwowe. Najczęściej w tej okolicy spotyka się nerwiaki nerwu przedsionkowo-ślimakowego, oponiaki oraz torbiele naskórkowe, natomiast rzadko wykrywane są torbiele pajęczynówki, tłuszczaki czy przerzuty. W niniejszej pracy przedstawiamy dwa przypadki guzów CPA.