Vertigo Profil

2019

Układowe zawroty głowy jako wynik odległego w czasie pourazowego rozwarstwienia tętnicy kręgowej – opis przypadku Vertigo as a result of distant in time posttraumatic dissection of vertebral artery – case report

Urazy kręgosłupa szyjnego o typie „smagnięcia biczem” (whiplash injury) w wypadku drogowym mogą prowadzić do rozwarstwienia tętnic szyjnych i kręgowych, które początkowo są bezobjawowe. W kolejnych miesiącach istnieje zwiększone ryzyko zatorów tętniczych spowodowane zakrzepicą w świetle uszkodzonego naczynia, które mogą wystąpić podczas procesu samoistnej rekanalizacji.