Vertigo Profil

2020

Upadki i zawroty głowy u osób starszych/ Falls and dizziness in the elderly

Upadki u osób starszych (po 65. r.ż.) są poważnym problemem medycznym, społecznym i ekonomicznym. Powodują często poważne urazy, w tym złamanie szyjki kości udowej. Jedną z głównych przyczyn upadków są zawroty głowy. Odpowiednie rozpoznanie i leczenie zawrotów głowy może zapobiec katastrofalnym następstwom upadków.