Vertigo Profil

2016

Zawroty głowy a padaczka – część I: Choroby metaboliczne, mitochondrialne i kanałopatie przebiegające z różnymi formami napadów padaczkowych, zawrotami głowy i ataksją