Vertigo Profil

2016

Zawroty głowy a padaczka – część II: Padaczkowe zawroty głowy oraz zaburzenia równowagi i ataksja jako powikłania terapii przeciwpadaczkowej