Vertigo Profil

2020

Zawroty głowy – możliwości opieki farmaceutycznej/ Dizziness and vertigo - possibilities of pharmaceutical care

Zawroty głowy są jedną z najczęstszych dolegliwości zgłaszanych przez pacjentów. Autorka opisuje cele konsultacji farmaceutycznej u pacjenta z zawrotami głowy – zalecanie wizyty u odpowiedniego lekarza specjalisty, zastosowanie leków OTC , wyeliminowanie działań niepożądanych i interakcji lekowych oraz korektę dawkowania leków.