Vertigo Profil

2020

Zawroty głowy w infekcji SARS-CoV-2/Dizziness in SARS-CoV-2 infection

Zawroty głowy wydają się częstym objawem u pacjentów z COVID-19, u których doszło do zajęcia ośrodkowego układu nerwowego. Ta hipoteza wymaga jednak dalszych badań obejmujących liczniejsze grupy chorych, uzyskania wiarygodnych wyników badań neuroobrazowych oraz neuropatologicznych, a także potwierdzenia obecności wirusa SARS-CoV-2 w płynie mózgowo-rdzeniowym.