Vertigo Profil

2021

Zawroty głowy w przebiegu infekcji. SARS-CoV-2 - aktualizacja/ Dizziness in SARS-COV-2 infection – an update

W przebiegu COVID-19 zawroty głowy są częstym objawem zajęcia przez wirus SARS-COV-2 ośrodkowego układu nerwowego i mogą być pierwszym objawem choroby. Najczęstsze są nieukładowe zawroty głowy, ale zdarzają się również ostre układowe zawroty w przebiegu zapalenia nerwu przedsionkowego. Zawroty głowy mogą prowadzić do upadków. Należy zwrócić na to szczególną uwagę u pacjentów w wieku podeszłym chorujących na COVID-19.